ປະມວນຜະລິດຕະພັນນ້ຳສີໂຊກດ

ນ້ຳສີກັນນ້ຳ

 • 01 ສີເຄືອບກັນນ້ຳໂພລີຢູຣີເທນອົງປະກອບດ່ຽວ
 • 02 ສີເຄືອບກັນນ້ຳໂພລີຢູຣີເທນອົງປະກອບດ່ຽວ (ສີນ້ຳ)
 • 03 ສີເຄືອບກັນນ້ຳໂພລີຢູຣີເທນອົງປະກອບຄູ່
 • 04 ສີເຄືອບກັນນ້ຳໂພລິເມີສຳລັບຊີມັງ(JS, 981)
 • 05 ສີເຄືອບສຳລັບເຮືອນຄົວ ແລະ ຫ້ອງນ້ ຳ (K11)
 • 06 ສີເຄືອບຮອງພື້ນສຳລັບຝາຜະນັງ
 • 07 ສີເຄືອບຮອງພື້ນສຳລັບພື້ນຊີມັງ
 • 08 ວັດສະດຸກັນນ້ຳສຳລັບພື້ນຖານຊີມັງປະເພດເມັດໃສ
 • 09 ແຜ່ນໂພລີເມີກັນນ້ຳຢາງໝາກຕອຍ (ແຜ່ນ)
 • 10 ສີເຄືອບກັນນ້ຳຢືດຍຸ່ນໄດ້ປະເພດສີດພົ່ນ
 • 11 ສີເຄືອບກັນນ້ຳຢາງພາລາ-ຢາງໝາກຕອຍທີ່ແຫ້ງໄວ
 • 12 ສີເຄືອບກັນນ້ຳອະຄິລິກຫຼາກສີ ແລະ ຢືດຍຸ່ນ (991, 951)
 • 13 ນ້ຳຢາງພາລາ-ຢາງໝາກຕອຍສຳລັບເຄືອບກັນນ້ຳ
 • 14 ກາວໃສກັນນ້ຳສຳລັບຝາຜະນັງພາຍນອກ
 • 15 ແຜ່ນກັນຊຶມທີ່ເປັນທາດແຫຼວ
 • 16 ສານເຄືອບກັນຊຶມຢາງໝາກຕອຍສຳລັບຂົວ
 • 17 ສີກັນຊຶມຊີລິໂຄນອິນຊີຫຼາຫສີ
 • 18 ສີເຄືອບກັນນ້ຳສຳລັບສັງກະສີ
 • 19 ສີເຄືອບແຜ່ນມຸງຫຼັງຄາສະທ້ອນແສງ ແລະ ກັນຄວາມຮ້ອນ
 • 20 ສານກັນຊຶມ
 • 21 ຊິລິໂຄນອິນຊີກັນຊຶມປະສິດຕິພາບສູງສຳລັບການກໍ່ສ້າງ
 • 22 ສານກັນຊຶມ DPS ສຳລັບຄອນກຣີດ

ວັດສະດຸສຳຮອງ

 • 01 ກາວຕິດກະໂລເຊລາມິກ
 • 02 ກາວຕິດກະໂລ
 • 03 ສານສີດເຊື່ອມຮອຍຕໍ່
 • 04 ຜົງກາວໂພລີເມີ
 • 05 ຜົງອັດປິດຣາຊາແຫ່ງຣາຊາ
 • 06 ຜົງຜັກທະເລ
 • 07 ຜົງກາວລະລາຍໄວສຳລັບການກໍ່ສ້າງຄວາມໄວສູງ
 • 08 ກາວໂຄງສ້າງແຂວນອີພອ໋ກຊີແຫ້ງ (ກາວ AB)
 • 09 ຜ້າຕາໜ່າງທີ່ທົນທານຕໍ່ດ່າງ
 • 10 ສານລະລາຍໃນນ້ຳ
 • 11 ສານລະລາຍໃນນ້ຳມັນ
 • 12 ຫົວເຂັມຢຸດນ້ຳ
 • 13  ເທັບບູທິລ

ນ້ຳສີສຳລັບຕົກແຕ່ງ

 • 01 ນ້ຳສີທົນທານຕໍ່ທຸກສະພາບອາກາດ
 • 02 ນ້ຳສີຮອງພື້ນທົ່ວໄປສຳລັບຝາຜະນັງພາຍນອກ
 • 03 ນ້ຳສີສຳລັບຝາຜະນັງພາຍນອກ
 • 04 ນ້ຳສີທົນດ່າງສຳລັບຝາຜະນັງພາຍໃນ
 • 05 ນ້ຳສີວິສະວະກຳສຳລັບພາຍໃນ
 • 06 ນ້ຳສີໄຮ້ກິ່ນເຕັມສະມັດຕະພາບ
 • 07 ສີນ້ຳໂລຫະ
 • 08 ສີເຄືອບສະທ້ອນແສງກັນຄວາມຮ້ອນ
 • 09 ນ້ຳສີທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງ(Self-cleaning)
 • 10 ສີລາຍຫີນ 5D
 • 11 ສີລາຍຫີນແກຣນນິດຫຼາກສີ
 • 12 ສີລາຍແຮ່ຊາຍທຳມະຊາດຫຼາກສີ
 • 13 ສີຮອງພື້ນສີດຳສະເພາະພາຍນອກ
 • 14 ສີອັກຄິລິກຊີລິໂຄນ
 • 15 ປູນໂປ້ຈັບລະດັບສຳລັບພາຍນອກ
 • 16 ປູນໂປ້ສຳລັບພາຍນອກ
 • 17 ປູນໂປ້ຈັບລະດັບສຳລັບພາຍໃນ
 • 18 ປູນໂປ້ສຳລັບພາຍໃນ

ແຜ່ນກັນຊຶມ

 • 01 ແຜ່ນກັນຊຶມຢາງໝາກຕອຍ
 • 02 ແຜ່ນກັນຊືມໂພລີເອທິລີນຢາງໝາກຕອຍ
 • 03 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມຢາງໝາກຕອຍ
 • 04 ແຜ່ນຕິດການຊຶມຢາງໝາກຕອຍໄຍສັງເຄາະ
 • 05 ແຜ່ນຕິດການຊຶມຢາງໝາກຕອຍໄຍສັງເຄາະໃຊ້ປູລ່ວງໜ້າ
 • 06 ແຜ່ນຕິດການຊຶມຢາງໝາກຕອຍໄຍສັງເຄາະໃຊ້ປູພື້ນປຽກ
 • 07 ແຜ່ນຟີມຕິດກັນຊຶມໂພລີເມີ (ບໍ່ແມ່ນຢາງໝາກຕອຍ)
 • 08 ແຜ່ນຟີມຕິດກັນຊຶມໂພລີເມີແບບປະຕິກິລິຍາສູງ
 • 09 ແຜ່ນຕິດການຊຶມຢາງໝາກຕອຍໂພລີເມີ
 • 10 ແຜ່ນຕິດການຊຶມຜະລິດຈາກເສັ້ນໄຍສັງເຄາະໂພລີເອທິລີນ
 • 11 ແຜ່ນຕິດການຊຶມປະສົມເສັ້ນໄຍສັງເຄາະໂພລີເອທິລີນ ແລະ ໂພລີເມີ
 • 12 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມໂພລີເມີນ້ຳຢາງພາລາ EPDM
 • 13 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມ PVC
 • 14 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມ PVC ແບບເສີມເອັນ
 • 15 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມ TPO ເທີໂມພລາສະຕິກ
 • 16 ແຜ່ນກັນຊຶມສຳລັບປູກພືດເທິງຫຼັງຄາທົນຕໍ່ເຈາະຂອງຮາກໄມ້
 • 17 ແຜ່ນການຊຶມປະສົມເສັ້ນໄຍສັງເຄາະໂພລີເອທິລີນ ແລະ ໂພລີເມີທົນຕໍ່ເຈາະຂອງຮາກໄມ້
 • 18 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມ PVC ທົນຕໍ່ເຈາະຂອງຮາກໄມ້
 • 19 ແຜ່ນຕິດກັນຊຶມຢາງໝາກຕອຍສຳລັບຂົວທາງ
 • 20 ແຜ່ນກັນຊຶມຄລໍລີນໂພລີເອທີລີນປະສົມນ້ຳຢາງພາລາ (CPE)
 • 21 ແປ້ນກັນນ້ຳ HDPE ສຳລັບການລະບາຍນ້ຳ
 • 22 ແປ້ນກັນນ້ຳJX-EVA

ຮັກສາອຸນນະພູມ

 • 01 ຜົງປູນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເມັດໄຍແກ້ວອິນຊີ
 • 02 ຜົງປູນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເມັດມະນີອິນຊີ
 • 03 ຜົງປູນປ້ອງກັນ ແລະ ກັນຄວາມຮ້ອນໄມໂຄໄຟເບີ
 • 04 ຜົງປູນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຝຸ່ນຢາງໂຟນີຟິນລິນ
 • 05 ຜົງປູນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນອະນິນຊີລວມ
 • 06 ຜົງປູນປ້ອງກັນການແຕກແຫງ
 • 07 ຜົງປູນສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່
 • 08 ຜົງປູນກັນນ້ຳໂພລີເມີ
 • 09 ຜົງປູນໂບກໂພລີເມີ
 • 10 ຜົງປູນຕິດໂພລີເມີ
 • 11 ຜົງປູນຂາວຢິບຊຳ
 • 12 ແຜ່ນຂະຫຍາຍໂພລີຟິນລີນ (EPS)
 • 13 ແຜ່ນອັດໂພລິສຕີຣີນ (XPS)
 • 14 ແຜ່ນໄຍຫີນ
 • 15 ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນກັນນ້ຳເພີໄລ
 • 16 ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໂຟມໄຍແກ້ວ
 • 17 ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຟີໂນລິກ
 • 18 ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ, ສຽງ ແລະອັກຄີໄຟອະນິນຊີ
 • 19 ແຜ່ນໂຟມຄອນກຣີດປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ
 • 20 ໂຟມແຂງ ໂພລີຢູຣີເທນ