ອາພາດເມັນເຫີງຕ໋າຢູຈິງ, ເມືອງຝູຊິງ, ແຂວງຝູຈຽນ
ວິທະຍາໄລຝູທຽນ
ສວນອະສັງຫາລິມະຊັບ, ເມືອງຝູທຽນ, ແຂວງຝູຈຽນ
ທະນາຄານຄົມມະນາຄົມແຂວງຝູຈຽນ
ອາພາດເມັນຕ໋າຕຸ່ງຫູແຢະຮາຍວ່ານ, ເມືອງຝູໂຈ່, ແຂວງຝູຈຽນ
ສູນການຄ້າເຊັຍເມິນຊິນເຄີ່, ແຂວງຝູຈຽນ
ຕຶກອາພາດເມັນແສງຕາເວັນ, ເຊິນເຈິນ ແຂວງກວງຕຸ່ງ
ໂຮງໝໍເມືອງຝູໂຈ່, ແຂວງຝູຈຽນ
ສູນກິລາແຫ່ງເມືອງຈິນຈຽງ,ແຂວງຝູຈຽນ
ສະໜາມກິລາໂອລັມປິກຝູໂຈ່ຮາຍເຊຍ, ແຂວງຝູຈຽນ