01 ນ້ຳສີລາເຕັກ (ສີນ້ຳ)

 • ນ້ຳສີທົນສະພາບອາກາດ
 • ສີຮອງພື້ນທົ່ວໄປສຳລັບພາຍນອກ
 • ນ້ຳສີສຳລັບທາພາຍນອກ
 • ນ້ຳສີຮອງພື້ນພາຍໃນຕ້ານດ່າງ
 • ນ້ຳສີທາພາຍໃນສຳລັບວິສະວະກຳ
 • ນ້ຳສີລາເຕັກໄຮ້ກິ່ນເຕັມສະມັດຕະພາບ
 • ສີນ້ຳໂລຫະປະສົມ
 • ສີເຄືອບສະທ້ອນແສງກັນຄວາມຮ້ອນ
  ສີທຳຄວາມສະອາດຕົນເອງ
  (Self-cleaning)

02 ນ້ຳສີສິນລິປະກຳ

 • ສີລາຍຫີນ 5D
 • ສີລາຍຫີນແກຣນນິດຫຼາກສີ
 • ສີລາຍແຮ່ຊາຍທຳມະຊາດຫຼາກສີ
 • ສີຮອງພື້ນສີດຳສະເພາະພາຍນອກ
 • ສີອັກຄິລິກຊີລິໂຄນ

03 ປູນຜົງ

 • ປູນໂປ້ຈັບລະດັບສຳລັບພາຍນອກ
 • ປູນໂປ້ສຳລັບພາຍນອກ
 • ປູນໂປ້ຈັບລະດັບສຳລັບພາຍໃນ
 • ປູນໂປ້ສຳລັບພາຍໃນ